8. februára 2013

Aspergerov syndróm


Autizmus bol prvý krát opísaný v roku 1943, ale až o štyridsať rokov neskôr bol uznaný za diagnostickú kategóriu.
Podľa stupňa závažnosti tohto ochorenia sa rozlišuje aj na KannerovAspergerov syndróm.  
Aspergerov syndróm - tento druh autizmu nesie so sebou obvykle menej komplikácií s komunikáciou a mávajú obvykle priemernú alebo nadpriemernú inteligenciu. Ich hlavný problém tkvie v sociálnej oblasti života a medziľudksých vzťahoch.
Prejavuje sa zníženou kvalitou sociálnej interakcie, vyžadovaním rituálov, obmedzeným alebo netypickým využívaním gestikulácie, stereotypnými záujmami, pedantným správaním, problémami s porozumením irónie, humoru, metafory.
Intelekt je pri AS v pásme normy (IQ > 70), niektorí jedinci majú výrazne nadpriemerný intelekt (IQ > 130).

Deti s Aspergerovým syndrómom
  • emocionálne a sociálne zaostávajú za svojim rozumovým vývojom  
  • je pre ne náročné pochopiť ktoré správanie je primerané situácii a kontextu a ktoré nie 
  • nerozumejú významu slušnosti a zdvorilých gest, uniká im zmysel spoločenských formalít
  • je pre nich problematické prijímať a primerane vyjadrovať komplimenty, kritiku či gratulácie 
  • nedokážu byť flexibilní a prispôsobiví, zavádzanie zmien alebo nových aktivít je pre nich stresujúce 
  • bývajú prehnane perfekcionistickí, často odmietajú začať s novou aktivitou pokiaľ si nie sú istí, že ju dokážu dokonale zvládnuť 
  • majú vysoké štandardy, sú extrémne kritickí k vlastným chybám i k nedostatkom ostatných
Medzi silné stránky ľudí s AS patrí čestnosť, rešpektovanie pravidiel, spoľahlivosť, dôslednosť, cit pre detail.

Osobnosti s diagnózou Aspergerov syndróm

Nositeľovi Nobelovej ceny za ekonómiu Vernerovi Smithovi bol diagnostikovaný Aspergerov syndróm. Odborníci sa domnievajú, že viaceré významné osobnosti histórie trpeli Aspergerovým syndrómom. Ioan James vo svojej knihe Aspergerův syndrom – mimořádní lidé, mimořádné výkony medzi jedincov s Aspergerovým syndrómom radí Isaaca Newtona, Alberta Einsteina,Thomasa Jeffersona, Vincenta Van Gogha, Andyho Warhola či Jonathana Swifta.Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára